Tel.Telefonisch boeken? 053 - 230 36 55
Klantenservice SGR | Stichting Garantiefonds Reisgelden

SGR | Stichting Garantiefonds Reisgelden

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR onder lidnummer 3391.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.