Tel.Telefonisch boeken? 053 - 230 36 55
Klantenservice SGR, ANVR en Calamiteitenfonds

SGR, ANVR en Calamiteitenfonds

Wij doen er alles aan om u met een veilig en prettig gevoel op reis te laten gaan. Daarom zijn wij aangesloten bij volgende (garantie)stichtingen en verenigingen:

 

ANVR

Berg en Meer is aangesloten bij de ANVR. De ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) is de branche vereniging van de reisorganisaties. Lees hier de 6 zekerheden die Berg en Meer u hierdoor kan bieden.

Klik hier voor onze ANVR reisvoorwaarden.

 

SGR-garantie

Berg en Meer is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) onder lidnummer 3391. U kunt dit hier controleren. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Calamiteitenfonds

Berg en Meer is aangesloten bij bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument:

– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.